Asociația culturală Tătărescu

Asociația culturală Tătărescu este o organizație în curs de constituire juridică al cărei scop principal îl constituie promovarea valorilor culturale și istorice românești, aprofundarea cunoașterii, respectării și valorificării culturii tradiționale, promovarea și dezvoltarea trecutului cultural, susținerea prin acțiuni specifice a procesului de dezvoltare și revigorare a vieții spirituale, învățământului și culturii, obiceiurilor, portului și datinilor străbune, precum și a tradițiilor, implicarea în apărarea, conservarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural material și imaterial național, atragerea de fonduri nerambursabile pentru organizarea de activități culturale, istorice și educative, precum și de păstrare în memoria posterității a soților Arethia și Gheorghe Tătărescu.

Alte obiective ale Asociației culturale Tătărescu: întâlniri periodice ale membrilor și voluntarilor ACT, acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau altor persoane din afara organizaţiei care s-au afirmat în activitatea de promovare a istoriei, culturii și educației; editarea de materiale informative şi documentare.

Membrii fondatori: Marinela Strîmbulescu (președinte), Vlad Ciobanu și Andrei Popete Pătrașcu.